UZALEŻNIONA RODZINA CZY RODZINA Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA

UZALEŻNIONA RODZINA CZY RODZINA Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA

W dniach 29-30.05.2008 r. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „UZALEŻNIONA RODZINA CZY RODZINA Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA”. zorganizowana przez Fundację „OTUlony w nadzieję…” i OTU Stare Juchy przy współudziale Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Adresatami konferencji byli terapeuci psychoterapii uzależnień pracujący w stacjonarnych i ambulatoryjnych placówkach leczniczych z całej Polski. W konferencji udział wzięli znani psychoterapeuci uzależnień i psychoterapeuci rodzin oraz naukowcy zajmujący się tą problematyką.

Prezentacje wygłoszone podczas konferencji:
prof. Lucyna Golińska – „Współczesne problemy rodziny w kontekście uzależnień”,
Wanda Szaszkiewicz – „Terapia rodziny z problemem przemocy i uzależnienia – w modelu systemowym”,
Krzysztof Parusiński – „Zamknięty krąg – problemy w komunikacji małżeńskiej w kontekście uzależnień”,
dr Andrzej Margasiński – „Rodzina alkoholowa na tle Skali Oceny Spójności i Elastyczności (FACES IV) H. Olsona”,
Danuta Górska – „Wpływ pracy terapeuty z rodzicami na efekt terapii ich uzależnionych dzieci”,
Magdalena Ilnicka – „Idealna żona dla alkoholika”.

Sesja seminaryjno-warsztatowa:
Jolanta Ryniak, Joanna Nolbrzak – „Terapia par z perspektywy lecznictwa uzależnień”,
Danuta Gruszczyńska, Michał Melonowski – „Uzależnienie nastolatka na tle nierozwiązanych problemów rodziny”,
Bożena Maciek-Haściło – „Uzależnione małżeństwo – abstynencja i co dalej?”,
Elżbieta Gaczkowska, Leszek Sagadyn – „Obozy terapeutyczne dla rodzin jako forma uzupełnienia i wzmocnienia procesu terapeutycznego pacjentów uzależnionych i z zaburzeniami emocjonalnymi”,
Marek Kamionowski – „Praca nad trudnościami w integracji pacjenta i rodziny na różnych etapach terapii uzależnień”,
Wanda Szaszkiewicz – „Praca terapeutyczna z rodziną z przemocą w kontekście uzależnienia – ograniczenia i możliwości. Kazuistyka”.

Ideą przewodnią konferencji było przełamanie paradygmatu, że zaburzenia funkcjonowania w rodzinie z problemem uzależnień są wtórne do problemu uzależnienia jej członków – Współuzależnienia DDA.
Z wystąpień konferencyjnych, dyskusji plenarnych i panelowych można wyciągnąć wnioski:
– problem uzależnienia w rodzinie jest zawsze złożony i wieloaspektowy, często uzależnienie członka rodziny jest wręcz objawem dysfunkcji całego systemu rodzinnego,
– zawsze gdy występuje problem uzależnienia zaburza się cały system rodziny,
– zaburzenia te mają zazwyczaj swoją dynamikę i pewne prawidłowości, które powinno się uwzględniać w terapii osoby uzależnionej i terapii rodziny.

Najważniejszym wnioskiem płynącym z konferencji było stwierdzenie, że w psychoterapii uzależnień rodzina powinna być obecna już od początku terapii. „Obecność” w terapii zależna jest od możliwości członków rodziny oraz poziomu zróżnicowania dysfunkcji rodziny. Objęcie oddziaływaniem terapeutycznym całego systemu rodzinnego w psychoterapii uzależnień zdecydowanie zwiększa szansę skutecznej terapii osoby uzależnionej.
Konferencja w Malinówce spotkała się z dużym zainteresowaniem – ponad 100 uczestników.
Ankieta ewaluacyjna pokazała dużą satysfakcję uczestników i podkreśliła trafność i aktualność poruszanych tematów.

Patronat honorowy:
Ministerstwo Zdrowia, 
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *