Facebook
Google+

Przydatne informacje

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ  OTU STARE JUCHY

PRZYDATNE INFORMACJE

  • Aby podjąć leczenie w naszej placówce, konieczny jest kontakt telefoniczny pacjenta lub kogoś z rodziny, w celu zapisania się na listę oczekujących. Obecnie, na miejsce refundowane przez NFZ, czeka się ok. 3 miesięcy. 
  • Miejsca komercyjne są dostępne zazwyczaj „od ręki”. Sześciotygodniowy pobyt kosztuje 10 tys. zł. Taki przyjazd również należy zgłosić telefonicznie, aby ustalić szczegóły.
  • Jeśli uzależnieniu towarzyszą jakieś inne problemy zdrowotne, należy skonsultować możliwość leczenia w ośrodku ze swoim lekarzem prowadzącym. Pacjenci przyjeżdżają z zapasem zleconych leków na cały okres pobytu, czyli na 6 tygodni.

 

PRZYDATNE LINKI

Staramy się zapewnić jak najszerszą i jak najbardziej dyskretną pomoc wszystkim osobom uzależnionym. W naszym ośrodku odwykowym organizujemy warsztaty terapeutyczne, angażujemy się też w inne formy działania. Poniżej znajdziecie kilka przydatnych linków z ofertą pomocy skierowanej do osób uzależnionych i ich rodzin.


  • Dla pacjentów z Ełku i okolic otworzyliśmy oddział dzienny uzależnień w Ełku, prowadzony przez nasz zespół.

          otu.elk.pl


  • Angażujemy się także w inne formy pomocy osobom jej potrzebującym. Dla osób cierpiących z powodów psychicznych otworzyliśmy oddział dzienny psychiatryczny w Ełku, gdzie mogą one otrzymać w pełni profesjonalną pomoc.

          www.psychiatriaelk.pl


  • Pomagamy także dzieciom z rodzin biednych, dysfunkcyjnych poprzez fundację „OTUlony w nadzieję…”. Ty także możesz im pomóc.

          www.fundacjaotu.pl


  • Szkolimy się w umiejętności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jako narzędzi pomocnych w naszej pracy terapeutycznej nad utrwalaniem zdobytych umiejętności. Dlatego stworzyliśmy pracownię EEG Biofeedback.

          www.bfb.elk.pl

 

Zadzwoń do nas: (87) 619 93 26

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu – OTU Sp. z o.o., realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 3. Cyfrowy region Działanie 3.2 E-zdrowie Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w Ośrodku Terapii Uzależnień Cele projektu: Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne Efekty projektu: zwiększenie dostępności i jakości e-usług. Wartość projektu: 332634,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 281898,25 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 3. Cyfrowy region