Facebook
Google+

Realizacja projektu Unijnego w OTU

Miło nam poinformować, że Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu – OTU Sp. z o.o., realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Miło nam poinformować, że Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu – OTU Sp. z o.o., realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  • Priorytet 3. Cyfrowy region
  • Działanie 3.2 E-zdrowie
  • Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w Ośrodku Terapii Uzależnień
  • Cele projektu: Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne
  • Efekty projektu: zwiększenie dostępności i jakości e-usług. 
  • Wartość projektu: 332634,00 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 281898,25 zł

Zadzwoń do nas: (87) 619 93 26

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu – OTU Sp. z o.o., realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 3. Cyfrowy region Działanie 3.2 E-zdrowie Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w Ośrodku Terapii Uzależnień Cele projektu: Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne Efekty projektu: zwiększenie dostępności i jakości e-usług. Wartość projektu: 332634,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 281898,25 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 3. Cyfrowy region