Facebook
Google+

Warsztaty w OTU 10-12.06.2016

W dniach 10-12.06.2016 w OTU Stare Juchy odbyły się warsztaty dla osób uzależnionych od hazardu pt."Zdrowienie czy złudzenie"

W dniach 10-12.06.2016 w OTU Stare Juchy odbyły się warsztaty dla osób uzależnionych od hazardu pt."Zdrowienie czy złudzenie", podczas których 
zajmowaliśmy się rozbrajaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Słowa, które dobrze definiują współpracę 
uczestników tych warsztatów to: zaufanie, otwartość, odwaga oraz wsparcie. Cieszy nas, że warsztaty stają się pretekstem do budowania
więzi pomiędzy osobami zdeterminowanymi do pracy nad sobą.
Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za przybycie i zapraszamy na kolejne!

Zadzwoń do nas: (87) 619 93 26

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu – OTU Sp. z o.o., realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 3. Cyfrowy region Działanie 3.2 E-zdrowie Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w Ośrodku Terapii Uzależnień Cele projektu: Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne Efekty projektu: zwiększenie dostępności i jakości e-usług. Wartość projektu: 332634,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 281898,25 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 3. Cyfrowy region