Facebook
Google+

Warsztaty w OTU

W dniach 20-22.05.2016 w OTU Stare Juchy odbyły się warsztaty dla osób uzależnionych od hazardu oraz członków ich rodzin. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za przybycie i zapraszamy na kolejne!

Podstawowa terapia uzależnienia od alkoholu, leków czy hazardu stanowi wartościowy początek drogi ku trzeźwości, jednak nie może być traktowana jako wystarczający środek leczenia. Alkoholizm, lekomania czy hazard patologiczny niezwykle często współistnieją z innymi problemami psychologicznymi. Trudności osobiste (wewnątrzpsychiczne i międzyosobowe), z którymi dana osoba wkracza w uzależnienie, bądź które powstają w jej życiu na skutek długotrwałych okresów nałogowego funkcjonowania wymagają także dodatkowych, ambulatoryjnych form leczenia będących naturalną kontynuacją tych stacjonarnych. Cennym uzupełnieniem terapii pogłębionej realizowanej najczęściej w poradniach uzależnień i współuzależnienia są warsztaty. W naszym Ośrodku stale obserwujemy rosnące zainteresowanie tą formą dodatkowej pracy nad sobą. Cieszy nas, że coraz większa ilość osób zdaje sobie sprawę z konieczności brania odpowiedzialności za swoje leczenie po terapii podstawowej.

Wyraźne zaangażowanie uczestników naszych warsztatów, którzy nierzadko pokonują setki kilometrów w drodze do Starych Juch jest dla nas świadectwem głębokiego sensu kontynuowania współpracy w takim właśnie wymiarze.

Tytuł warsztatu brzmiał następująco: "Budowanie mostu pomiędzy dwiema wyspami czyli o poprawnej komunikacji w związku". Co ciekawe, w trakcie tego weekendowego spotkania rzeczywiście można było odczuć atmosferę budowania...
Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za przybycie i zapraszamy na kolejne!

Zadzwoń do nas: (87) 619 93 26

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu – OTU Sp. z o.o., realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 3. Cyfrowy region Działanie 3.2 E-zdrowie Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w Ośrodku Terapii Uzależnień Cele projektu: Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne Efekty projektu: zwiększenie dostępności i jakości e-usług. Wartość projektu: 332634,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 281898,25 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 3. Cyfrowy region