Facebook
Google+

Witamy w OTU!

Jesteśmy prywatnym ośrodkiem terapii uzależnień

oferującym pomoc pacjentom uzależnionym od alkoholu i hazardu. Na początku był tylko skrót OTU (Ośrodek Terapii Uzależnień), z czasem pojawiło się określenie „OTUlony w nadzieję…”, które w pełni oddaje atmosferę naszej placówki. Prowadząc terapię uzależnień, otulamy w nadzieję.

 

e-Rejestracja - Bezpieczna rejestracja

Ośrodek Terapii Uzależnień Stare Juchy
ul. Mazurska 33
19-330 Stare Juchy k.Ełku

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadzwoń do nas: (87) 619 93 26

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu – OTU Sp. z o.o., realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 3. Cyfrowy region Działanie 3.2 E-zdrowie Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w Ośrodku Terapii Uzależnień Cele projektu: Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne Efekty projektu: zwiększenie dostępności i jakości e-usług. Wartość projektu: 332634,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 281898,25 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 3. Cyfrowy region