AUTORSKI PROGRAM

prywatnym ośrodku terapii uzależnień realizujemy autorski program terapeutyczny, wypracowany na podstawie wieloletnich, indywidualnych doświadczeń naszych terapeutów w pracy z uzależnionym pacjentem. Opieramy się także na sprawdzonych wzorcach innych autorytetów w dziedzinie leczenia uzależnień. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do ćwiczenia umiejętności funkcjonowania w trzeźwym życiu.
Najczęściej zapewniamy pomoc pacjentom uzależnionym od alkoholu. Osoby uzależnione od hazardu stanowią około 25% naszych pacjentów. W czasie terapii uczestniczą oni w autorskim programie leczenia uzależnienia od hazardu.

PROGRAMY GRUP TERAPEUTYCZNYCH

GRUPA MOTYWACYJNA

Przygotowanie pacjentów do uczestnictwa w terapii, rozpoznanie motywacji pacjenta do leczenia, uświadomienie związku problemów pacjenta z jego uzależnieniem. Tematyka zajęć:

 • Dlaczego taka terapia?
 • Koncentracja na leczeniu.
 • Dlaczego osoby uzależnione nie chcą się leczyć?
 • Uzależnienie jako choroba.
 • Leczenie uzależnienia.
 • Oczekiwania związane z leczeniem.
 • Koszty uzależnienia – mój bilans.
 • Wpływ uzależnienia na moje życie.

Pacjenci uczestniczą w/w zajęciach przez okres 2 tygodni. Czas trwania poszczególnych zajęć: 2 godziny. Pacjenci otrzymują codziennie zadania domowe do realizacji i rozliczenia w dniu następnym.

GRUPA BUDOWANIA TOŻSAMOŚCI OSOBY UZALEŻNIONEJ


Cykl 10 zajęć „Czy jestem uzależniony?”, obejmuje tematykę:

 • W jaki sposób można się uzależnić?
 • Objawy uzależnienia
 • Faza mojego uzależnienia
 • Kiedy terapia uzależnienia może być skuteczna?
 • Emocje – wróg czy przyjaciel?
 • Co się stało z moimi uczuciami?
 • Zniewolony umysł
 • Kim jestem?
 • Wpływ uzależnienia na moje życie
 • Czy jestem uzależniony?

GRUPA UZNAWANIA WŁASNEJ BEZSILNOŚCI WOBEC ALKOHOLU, GRANIA

Cykl 10 zajęć skoncentrowanych na uznaniu własnej bezsilności. Obejmuje tematy:

 • Utrata kontroli.
 • Przemoc w rodzinie.
 • Rozpoznanie ograniczeń życiowych.
 • Niezdolność do kierowania swoim życiem w wyniku uzależnienia.
 • Co straciłem, a co mogę zyskać?
 • Moje możliwości.
 • Bezsilność.
 • Myślenie o piciu, graniu.
 • I krok w ruchu AA.
 • Moja bezsilność wobec alkoholu, grania.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH W TRZEŹWYM ŻYCIU

Ćwiczenie umiejętności w blokach zajęć tematycznych:

1. W każdy poniedziałek, zajęcia związane z głodem alkoholu i grania:

 • Objawy głodu, rozpoznanie własnych objawów
 • „Mapa” mojego głodu – prezentacja
 • Dziennik głodu
 • Radzenie sobie z głodem
 • Ćwiczenie indywidualnych sytuacji radzenia sobie z głodem
 • Nauka koncentracji na sobie – autodiagnoza

2. W każdy wtorek, zajęcia związane z radzeniem sobie w sytuacjach odmawiania, zachowań asertywnych, wyjaśniania trudnych sytuacji:

 • wyodrębnienie trudnych i zagrażających sytuacji
 • TAZA
 • Asertywność w relacjach z innymi
 • Jak rozmawiać z bliskimi
 • Zachowanie w sytuacjach zagrażających
 • Mówienie o swoich emocjach i problemachW

3. W każdą środę, zajęcia związane z radzeniem sobie ze stresem:

 • „łatwo mi – trudno mi…”
 • Indywidualne trudności w sytuacji stresowej
 • Rozpoznanie objawów stresu
 • Radzenie sobie w sytuacji stresowej
 • Rozpoznanie objawów stresu
 • Radzenie sobie w sytuacji stresowej
 • Metody relaksacyjne

4. W każdy czwartek zajęcia związane z tożsamością, w tym z tożsamością osoby uzależnionej:

 • zasoby i ograniczenia
 • autoprezentacja
 • poczucie ciągłości i odrębności
 • świadomość uzależnienia jako element tożsamości osoby w rozwoju (trzeźwieniu)
 • granice „ja”

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

 1. Stres a uzależnienie.
 2. Rola emocji w życiu człowieka.
 3. System rodzinny a uzależnienie.
 4. Nakładanie się zaburzeń – jak powstają i nakładają się zaburzenia psychiczne i emocjonalne.
 5. Założenia terapii uzależnień i psychoterapii.
 6. Sytuacja dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej.
 7. Winni czy niewinni – problem odpowiedzialności w kontekście uzależnień i zaburzeń osobowości.
 8. Życie duchowe a uzależnienie.
 9. Program 12 kroków AA.
 10. Wartości w życiu człowieka.
 11. Nawroty choroby w uzależnieniu.
 12. Cele życiowe.

PROGRAM DNIA W OŚRODKU

6.00 pobudka
7.30 – 7.50 zajęcia na rozpoczęcie dnia – rozmyślania na nowy dzień
8.00 – 8.30 śniadanie
9.00 – 10.30 grupa terapeutyczna
11.00 – 13.00 grupa motywacyjna
11.30 – 13.00 grupa budowana tożsamości osoby uzależnionej / grupa uznawania bezsilności
13.00 – 14.00 obiad
14.00 – 15.30 grupa zadaniowa
16.00 – 17.30 trening umiejętności potrzebnych do życia w trzeźwości
18.00 – 18.30 kolacja
20.45 – 21.30 podsumowanie tygodnia (sobota)
22.00 cisza nocna

We wtorek i w piątek w godzinach 8.45 – 9.15 odbywa się zebranie społeczności Ośrodka.

We wtorek o godzinie 9.30 i piątek o godz. 17.00 odbywają się wykłady monograficzne.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Ośrodka.